Welkom op de website van de Franeker Watersport Vereniging!

De jachthaven van de Franeker Watersport Vereniging is gelegen aan het Van Harinxmakanaal. Vanuit Harlingen gezien ligt het direct na de Frisiabrug aan de bakboordkant. Borden geven aan waar de ingang zich bevindt. Vanuit Leeuwarden gezien bevindt de haven zich aan stuurboord nadat u de jachtwerf van De Valk en de werf van Draaisma bent gepasseerd.

Franeker is een van de Friese elf steden, ooit was dit de eerste universiteitsstad van Nederland. Als u langs de Bogt fen Guné komt, komt u langs de oudste studentenkroeg van Nederland. Meer informatie over deze mooie oude stad kunt u vinden onder www.internetgemeentegids.nl, daarna via de keuze fryslan naar de gemeente Franekeradeel.

De binnenstad met zijn prachtige historische gebouwen bereikt u na ongeveer 20 minuten lopen van de jachthaven. Een bezoek aan het Eise Eisinga Planetarium gebouwd in 1774 tot 1781 mag u niet overslaan.

Franeker Watersport Vereniging   Postadres:
Frisia 11   Ir. C.M. van der Sikkeleane 10b
Franeker   9041 CJ Berlikum
Franeker Watersport Vereniging