Welkom op de website van de Franeker Watersport Vereniging!

De jachthaven van de Franeker Watersport Vereniging is gelegen aan het Van Harinxmakanaal. Vanuit Harlingen gezien ligt het direct na de Frisiabrug aan de bakboordkant. Borden geven aan waar de ingang zich bevindt. Vanuit Leeuwarden gezien bevindt de haven zich aan stuurboord nadat u de jachtwerf van De Valk en de werf van Draaisma bent gepasseerd.

Franeker is een van de Friese elf steden, ooit was dit de eerste universiteitsstad van Nederland. Als u langs de Bogt fen Guné komt, komt u langs de oudste studentenkroeg van Nederland. Meer informatie over deze mooie oude stad kunt u vinden onder www.internetgemeentegids.nl, daarna via de keuze fryslan naar de gemeente Franekeradeel.

De binnenstad met zijn prachtige historische gebouwen bereikt u na ongeveer 20 minuten lopen van de jachthaven. Een bezoek aan het Eise Eisinga Planetarium gebouwd in 1774 tot 1781 mag u niet overslaan.

Franeker Watersport Vereniging   Bezoekadres:
Postbus 15   Frisia 11, Franeker
8800 AA Franeker  
Franeker Watersport Vereniging